Kategorije
Zaboj
0
Izjava o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov

Družba AMSTAR, d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo vašo zasebnost in storilo vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti vaše podatke. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali razkrivali tretjim strankam. Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili le za obveščanje o novostih, novih produktih in storitvah. Obveščanje bo potekalo samo do vašega preklica. Družba AMSTAR, d.o.o. nima namena in ne bo pošiljalo sporočil in obvestil z neprimerno vsebino.

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave na spletne strani drugih organizacij, podjetjih ali oseb. Družba AMSTAR, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih strani. Povezave so bile vzpostavljene v dobri veri pomagati uporabniku, ki ga zanima področje našega delovanja.

Družba AMSTAR, d.o.o. si pridružuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi, doda ali odvzame dele Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Prosimo vas, da zavoljo morebitnih sprememb občasno še pregledate vsebino Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Vaša nadaljnja uporaba naših spletnih strani po spremembi pogojev v Izjavi o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov bo pomenila, da se s spremembami strinjate.

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

V podjetju AMSTAR d.o.o. z vašimi podatki ravnamo nadvse skrbno in odgovorno. Obdelujemo jih v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in na ta način skrbimo za brezskrbno uporabniško izkušnjo.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov posameznikov je AMSTAR, d.o.o., Peričeva 23, 1000 Ljubljana.

Za več vprašanj o vaših podatkih se obrnite na pooblaščenca za varstvo podatkov po elektronski pošti: info@amstar.si.
Novi izdelki
Posebne ponudbe